لور (LEVER)

(-0.16400%) $ 0.002125
خرید و فروش لور لور (دریافت می‌کنید)
خرید LEVER

قیمت لحظه‌ای لور

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ 0 -0.75 %
۲۴ ساعت گذشته $ 0 -0.16 %
۳۰ روز گذشته $ +0.001 +55.92 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ +0.001 +48.20 %

اطلاعات قیمت لور

بیشترین قیمت دلاری 0.002283
بیشترین قیمت تومانی 114
کم‌ترین قیمت دلاری 0.000839
کم‌ترین قیمت تومانی 41.8661

اطلاعات بازار لور

رتبه بازار #331
ارزش بازار 41,257,458 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 1,216,900,813,134.1934
ارز در دسترس 35,000,000,000

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!