معادن دالارنیا (DAR)

(0.40200%+) $ 0.0831
خرید و فروش معادن دالارنیا معادن دالارنیا (دریافت می‌کنید)
خرید DAR

قیمت لحظه‌ای معادن دالارنیا

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ 0 -0.36 %
۲۴ ساعت گذشته $ 0 +0.40 %
۳۰ روز گذشته $ +0.001 +1.17 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ -0.016 -15.81 %

اطلاعات قیمت معادن دالارنیا

بیشترین قیمت دلاری 0.1269
بیشترین قیمت تومانی 6,370
کم‌ترین قیمت دلاری 0.0927
کم‌ترین قیمت تومانی 4,635

اطلاعات بازار معادن دالارنیا

رتبه بازار #449
ارزش بازار 4,088,188 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 397,610,916.937
ارز در دسترس 800,000,000

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!