امتیازهای من: --
شانس‌های من: --

امتیاز روزانه تا جعبه جادویی!

هفت روز متوالی به بیت‌کلاب سر بزن و امتیاز بگیر تا به جعبه جادویی برسی.
+10
ورود یا ثبت نام
+20
روز 2
+30
روز 3
+40
روز 4
+50
روز 5
+60
روز 6
magic box
روز 7

مأموریت‌های بیت کلاب

مأموریت ها رو انجام بده و جایزه بگیر!

mission
امتیاز اولیه

با اولین ورود به بیت کلاب، 100 امتیاز جایزه بگیرید.

100 امتیاز
mission
ثبت‌ نام و پر کردن اطلاعات پایه

با ثبت نام در بیت24 و تکمیل اطلاعات هویتی، 500 امتیاز بیت کلاب دریافت کنید.

500 امتیاز
mission
احراز هویت پیشرفته

احراز هویت خود را در بیت24 تکمیل کرده و 1000 امتیاز بیت کلاب دریافت کنید.

1000 امتیاز
mission
دعوت دوست

دعوت دوست بیشتر، امتیاز بیشتر !

5 نفر= 5000 امتیاز
10 نفر= 10000 امتیاز
30 نفر= 45000 امتیاز
50 نفر= 100000 امتیاز
5 نفر= 5000 امتیاز
10 نفر= 10000 امتیاز
30 نفر= 45000 امتیاز
50 نفر= 100000 امتیاز
mission
اولین خرید دوست

با اولین خریدی که دوستان شما انجام دهند، 1000 امتیاز بیت کلاب دریافت می‌کنید.

1000 امتیاز
mission
خرید ارز دیجیتال

با خرید 0.005 بیت کوین، 500 امتیاز بیت کلاب دریافت کنید.

500 امتیاز
mission
خرید ارز دیجیتال

با خرید 50 تتر، 500 امتیاز بیت کلاب دریافت کنید.

500 امتیاز
mission
اولین معامله حرفه ای

با انجام اولین معامله حرفه ای ، 300 امتیاز از بیت کلاب دریافت کنید.

300 امتیاز
mission
اولین خرید آنی

با انجام اولین معامله آنی ، 200 امتیاز از بیت کلاب دریافت کنید.

200 امتیاز
mission
خرید ارز دیجیتال

با خرید 10 میلیون شیبا، 500 امتیاز بیت کلاب دریافت کن.

500 امتیاز
مأموریت های انجام شده بعد از انجام مأموریت، شما ۷ روز فرصت دارید تا جایزه مأموریت را دریافت کنید.
برای مشاهده ماموریت‌های انجام شده وارد حساب کاربری خود شوید. ورود و ثبت نام