وولکان فورجدPYR

وولکان فورجد (PYR)

$3.868 +8.24%
(208,888 تومان)
PYR

وولکان فورجد (PYR)

$3.8683
رتبه بازار #268
تسلط به بازار 0.0088%
ارزش بازار $8,161,937
تاریخ انتشار 2023 Apr 02
مبلغ (پرداخت می‌کنید)
تومان مبلغ (پرداخت می‌کنید)
مقدار (دریافت می‌کنید)
قیمت خرید: قیمت فروش:
قیمت خرید از بیت۲۴ (تومان) قیمت فروش به بیت۲۴
210,977 206,799
تغییر قیمت 1 ساعت 0.52%
تغییر قیمت ۲۴ ساعت 8.24%
بالاترین ق امروز (تومان) 207,846
پایین‌ترین ق امروز (تومان) 201,306

نمودار قیمت وولکان فورجد

دامیننس وولکان فورجد (تسلط بر بازار) 0.0088%
اوج قیمت دلاری 5.11
اوج قیمت تومانی 169
ارز در دسترس 27.18 million / 50 million
چرا بیت۲۴؟ بیت۲۴ مورد اعتماد بیش از ۵۰۰ هزار کاربر