(1.45900%+) $ 3.7768
خرید و فروش لئو لئو (دریافت می‌کنید)
خرید LEO

قیمت لحظه‌ای لئو

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ +0.002 +0.07 %
۲۴ ساعت گذشته $ +0.039 +1.46 %
۳۰ روز گذشته $ -0.064 -1.67 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ 0 +1.73 %

اطلاعات قیمت لئو

بیشترین قیمت دلاری 4.223
بیشترین قیمت تومانی 213,683
کم‌ترین قیمت دلاری 3.6099
کم‌ترین قیمت تومانی 183,062.5

اطلاعات بازار لئو

رتبه بازار #20
ارزش بازار 506,159 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 973,817,829.5331606
ارز در دسترس 985,239,504

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!