بیت کوین
bitcoin
0.02
$35,575
848,470,905 تومان
معاملات روزانه
$29,261,285,875
حجم بازار
$670,498,275,529
بیت کوین
bitcoin
0.02
$35,575
848,470,905 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$29,261,285,875
حجم بازار
$670,498,275,529
support