بیت کوین
bitcoin
5.31
$63,687
1,662,233,310 تومان
معاملات روزانه
$71,473,179,301
حجم بازار
$1,191,058,511,017
بیت کوین
bitcoin
5.31
$63,687
1,662,233,310 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$71,473,179,301
حجم بازار
$1,191,058,511,017
support