زیلیکا
Zilliqa
6.79
$0
2,038 تومان
معاملات روزانه
$99,316,179
حجم بازار
$911,526,873
زیلیکا
Zilliqa
6.79
$0
2,038 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$99,316,179
حجم بازار
$911,526,873
support