زیلیکا
Zilliqa
1.85
$0
5,290 تومان
معاملات روزانه
$197,945,313
حجم بازار
$2,250,106,599
زیلیکا
Zilliqa
1.85
$0
5,290 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$197,945,313
حجم بازار
$2,250,106,599
support