ورود ثبت نام
نم
NEM
-3.69
$0
4,768 تومان
معاملات روزانه
$76,290,270
حجم بازار
$1,439,145,472
نم
NEM
-3.69
$0
4,768 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$76,290,270
حجم بازار
$1,439,145,472
support