(-0.37100%) $ 0.8091
خرید و فروش پل پل (دریافت می‌کنید)
خرید POL

قیمت لحظه‌ای پل

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ -0.003 -0.37 %
۲۴ ساعت گذشته $ 0 -0.37 %
۳۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ 0 0.00 %

اطلاعات قیمت پل

بیشترین قیمت دلاری -
بیشترین قیمت تومانی -
کم‌ترین قیمت دلاری -
کم‌ترین قیمت تومانی -

اطلاعات بازار پل

رتبه بازار #446
ارزش بازار 234,847 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 1,561,599,993.0424318
ارز در دسترس 10,022,680,230.715

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!