(4.40900%+) $ 0.02456
خرید و فروش مانترا داو مانترا داو (دریافت می‌کنید)
خرید OM

قیمت لحظه‌ای مانترا داو

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ 0 -0.24 %
۲۴ ساعت گذشته $ +0.001 +4.41 %
۳۰ روز گذشته $ +0.004 +16.32 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ +0.005 +27.32 %

اطلاعات قیمت مانترا داو

بیشترین قیمت دلاری 0.03076
بیشترین قیمت تومانی 1,553
کم‌ترین قیمت دلاری 0.02209
کم‌ترین قیمت تومانی 1,092.7

اطلاعات بازار مانترا داو

رتبه بازار #710
ارزش بازار 2,649,193 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 632,839,107.6757512
ارز در دسترس 888,888,888

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!