ورود ثبت نام
نئو
NEO
-2.81
$24
672,482 تومان
معاملات روزانه
$82,269,639
حجم بازار
$1,692,363,249
نئو
NEO
-2.81
$24
672,482 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$82,269,639
حجم بازار
$1,692,363,249
support