ورود ثبت نام
میکر
Maker
-5.96
$2,116
58,824,800 تومان
معاملات روزانه
$57,570,401
حجم بازار
$2,084,420,520
میکر
Maker
-5.96
$2,116
58,824,800 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$57,570,401
حجم بازار
$2,084,420,520
support