ورود ثبت نام
ماتیک
MATIC
-1.67
$1
40,278 تومان
معاملات روزانه
$736,314,535
حجم بازار
$9,891,180,594
ماتیک
MATIC
-1.67
$1
40,278 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$736,314,535
حجم بازار
$9,891,180,594
support