ورود ثبت نام
دیسنترالند
Decentraland
-4.94
$2.1311
معاملات روزانه
$747,019,771
حجم بازار
$3,849,925,670
خرید دیسنترالند
61,925 تومان
فروش دیسنترالند
60,698 تومان
دیسنترالند
Decentraland
-4.94
$2
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$747,019,771
حجم بازار
$3,849,925,670
خرید دیسنترالند
61,925 تومان
فروش دیسنترالند
60,698 تومان
support