دیسنترالند
Decentraland
-4.25
$1
22,913 تومان
معاملات روزانه
$136,401,720
حجم بازار
$1,585,866,283
دیسنترالند
Decentraland
-4.25
$1
22,913 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$136,401,720
حجم بازار
$1,585,866,283
support