آیوتا
IOTA
8.57
$2
56,848 تومان
معاملات روزانه
$266,468,278
حجم بازار
$6,101,278,399
آیوتا
IOTA
8.57
$2
56,848 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$266,468,278
حجم بازار
$6,101,278,399
support