ورود ثبت نام
گالا
Gala
-5.19
$0.20081
معاملات روزانه
$590,348,075
حجم بازار
$1,384,277,589
خرید گالا
5,832 تومان
فروش گالا
5,715 تومان
گالا
Gala
-5.19
$0
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$590,348,075
حجم بازار
$1,384,277,589
خرید گالا
5,832 تومان
فروش گالا
5,715 تومان
support