ورود ثبت نام
گالا
Gala
-0.34
$0
14,798 تومان
معاملات روزانه
$1,721,003,526
حجم بازار
$3,366,987,316
گالا
Gala
-0.34
$0
14,798 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,721,003,526
حجم بازار
$3,366,987,316
support