الروند
Elrond
-2.76
$218
5,697,917 تومان
معاملات روزانه
$234,948,915
حجم بازار
$3,749,753,843
الروند
Elrond
-2.76
$218
5,697,917 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$234,948,915
حجم بازار
$3,749,753,843
support