الروند
Elrond
6.12
$87
2,245,152 تومان
معاملات روزانه
$50,469,268
حجم بازار
$1,706,966,009
الروند
Elrond
6.12
$87
2,245,152 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$50,469,268
حجم بازار
$1,706,966,009
support