دات
polkadot
-4.05
$20
485,681 تومان
معاملات روزانه
$982,421,688
حجم بازار
$19,499,349,860
دات
polkadot
-4.05
$20
485,681 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$982,421,688
حجم بازار
$19,499,349,860
support