اتم
َCosmos
6.56
$12
315,930 تومان
معاملات روزانه
$196,465,233
حجم بازار
$2,678,442,134
اتم
َCosmos
6.56
$12
315,930 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$196,465,233
حجم بازار
$2,678,442,134
support