کاردانو
Cardano
15.77
$2
39,445 تومان
معاملات روزانه
$7,309,643,827
حجم بازار
$49,074,206,038
کاردانو
Cardano
15.77
$2
39,445 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$7,309,643,827
حجم بازار
$49,074,206,038
support