کاردانو
Cardano
-2.21
$1
33,287 تومان
معاملات روزانه
$1,726,024,738
حجم بازار
$44,899,445,343
کاردانو
Cardano
-2.21
$1
33,287 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,726,024,738
حجم بازار
$44,899,445,343
support