کاردانو
Cardano
-4.41
$2
65,990 تومان
معاملات روزانه
$5,784,674,318
حجم بازار
$81,847,307,142
کاردانو
Cardano
-4.41
$2
65,990 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$5,784,674,318
حجم بازار
$81,847,307,142
support