آوه
Aave
-1.28
$406
10,595,895 تومان
معاملات روزانه
$527,649,110
حجم بازار
$5,008,304,170
آوه
Aave
-1.28
$406
10,595,895 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$527,649,110
حجم بازار
$5,008,304,170
support