ورود ثبت نام
آوه
Aave
-7.88
$185
5,814,900 تومان
معاملات روزانه
$265,378,396
حجم بازار
$2,488,583,524
آوه
Aave
-7.88
$185
5,814,900 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$265,378,396
حجم بازار
$2,488,583,524
support