ورود ثبت نام
آوه
Aave
-1.16
$299
8,187,120 تومان
معاملات روزانه
$176,895,495
حجم بازار
$3,943,766,471
آوه
Aave
-1.16
$299
8,187,120 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$176,895,495
حجم بازار
$3,943,766,471
support