زد کش
Zcash
3.17
$111
2,843,204 تومان
معاملات روزانه
$232,194,052
حجم بازار
$1,370,840,959
زد کش
Zcash
3.17
$111
2,843,204 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$232,194,052
حجم بازار
$1,370,840,959
support