زد کش
Zcash
3.63
$234
6,102,702 تومان
معاملات روزانه
$937,090,534
حجم بازار
$2,690,226,565
زد کش
Zcash
3.63
$234
6,102,702 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$937,090,534
حجم بازار
$2,690,226,565
support