تزوس
Tezos
8.28
$7
176,765 تومان
معاملات روزانه
$608,101,954
حجم بازار
$5,192,281,982
تزوس
Tezos
8.28
$7
176,765 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$608,101,954
حجم بازار
$5,192,281,982
support