تزوس
Tezos
4.89
$3
77,603 تومان
معاملات روزانه
$105,061,299
حجم بازار
$2,595,547,010
تزوس
Tezos
4.89
$3
77,603 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$105,061,299
حجم بازار
$2,595,547,010
support