وزیر ایکس
WazirX
6.71
$3
88,293 تومان
معاملات روزانه
$162,276,251
حجم بازار
$780,231,166
وزیر ایکس
WazirX
6.71
$3
88,293 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$162,276,251
حجم بازار
$780,231,166
support