وزیر ایکس
WazirX
-2.05
$1
33,702 تومان
معاملات روزانه
$24,248,213
حجم بازار
$415,163,171
وزیر ایکس
WazirX
-2.05
$1
33,702 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$24,248,213
حجم بازار
$415,163,171
support