وی چین
VeChain
-3.58
$0
3,225 تومان
معاملات روزانه
$774,677,742
حجم بازار
$8,042,206,225
وی چین
VeChain
-3.58
$0
3,225 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$774,677,742
حجم بازار
$8,042,206,225
support