وی چین
VeChain
-1.78
$0
2,336 تومان
معاملات روزانه
$518,058,241
حجم بازار
$6,320,037,963
وی چین
VeChain
-1.78
$0
2,336 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$518,058,241
حجم بازار
$6,320,037,963
support