یونی سوآپ
Uniswap
8.62
$21
544,943 تومان
معاملات روزانه
$495,159,040
حجم بازار
$12,536,312,056
یونی سوآپ
Uniswap
8.62
$21
544,943 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$495,159,040
حجم بازار
$12,536,312,056
support