ورود ثبت نام
یونی سوآپ
Uniswap
-5.33
$17
469,264 تومان
معاملات روزانه
$282,234,121
حجم بازار
$10,566,510,340
یونی سوآپ
Uniswap
-5.33
$17
469,264 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$282,234,121
حجم بازار
$10,566,510,340
support