یونی سوآپ
Uniswap
2.02
$36
949,672 تومان
معاملات روزانه
$1,185,776,856
حجم بازار
$18,968,151,808
یونی سوآپ
Uniswap
2.02
$36
949,672 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,185,776,856
حجم بازار
$18,968,151,808
support