سوایپ
Swipe
0.73
$5
122,383 تومان
معاملات روزانه
$426,933,381
حجم بازار
$401,783,898
سوایپ
Swipe
0.73
$5
122,383 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$426,933,381
حجم بازار
$401,783,898
support