سوایپ
Swipe
7.58
$2
52,224 تومان
معاملات روزانه
$108,596,731
حجم بازار
$219,037,221
سوایپ
Swipe
7.58
$2
52,224 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$108,596,731
حجم بازار
$219,037,221
support