ورود ثبت نام
سوایپ
Swipe
-9.63
$2
47,912 تومان
معاملات روزانه
$117,345,042
حجم بازار
$293,390,038
سوایپ
Swipe
-9.63
$2
47,912 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$117,345,042
حجم بازار
$293,390,038
support