کوانتوم
Qtum
14.69
$17
430,911 تومان
معاملات روزانه
$911,667,833
حجم بازار
$1,613,456,974
کوانتوم
Qtum
14.69
$17
430,911 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$911,667,833
حجم بازار
$1,613,456,974
support