کوانتوم
Qtum
17.98
$8
196,631 تومان
معاملات روزانه
$301,987,369
حجم بازار
$754,963,494
کوانتوم
Qtum
17.98
$8
196,631 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$301,987,369
حجم بازار
$754,963,494
support