پاندی ایکس جدید
Pundi X
10.69
$1
35,463 تومان
معاملات روزانه
$110,208,024
حجم بازار
$358,739,838
پاندی ایکس جدید
Pundi X
10.69
$1
35,463 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$110,208,024
حجم بازار
$358,739,838
support