فانتوم
Fantom
0.52
$1
18,120 تومان
معاملات روزانه
$346,163,415
حجم بازار
$2,033,666,978
فانتوم
Fantom
0.52
$1
18,120 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$346,163,415
حجم بازار
$2,033,666,978
support