بند
BAND
-2.42
$9
264,213 تومان
معاملات روزانه
$89,541,603
حجم بازار
$319,858,890
بند
BAND
-2.42
$9
264,213 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$89,541,603
حجم بازار
$319,858,890
support