بند
BAND
5.40
$6
163,622 تومان
معاملات روزانه
$43,712,063
حجم بازار
$222,492,107
بند
BAND
5.40
$6
163,622 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$43,712,063
حجم بازار
$222,492,107
support