بند
BAND
2.76
$17
452,864 تومان
معاملات روزانه
$156,569,634
حجم بازار
$354,530,834
بند
BAND
2.76
$17
452,864 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$156,569,634
حجم بازار
$354,530,834
support