اکسی اینفینیتی
Axie Infinity
2.44
$44
1,132,818 تومان
معاملات روزانه
$1,454,171,263
حجم بازار
$2,708,507,594
اکسی اینفینیتی
Axie Infinity
2.44
$44
1,132,818 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,454,171,263
حجم بازار
$2,708,507,594
support