ورود ثبت نام
آواکس
Avalanche
-5.61
$87
2,412,762 تومان
معاملات روزانه
$613,313,614
حجم بازار
$21,197,203,192
آواکس
Avalanche
-5.61
$87
2,412,762 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$613,313,614
حجم بازار
$21,197,203,192
support