یو اس دی سی
USDC
-0.01
$1
25,692 تومان
معاملات روزانه
$2,484,798,959
حجم بازار
$27,317,184,086
یو اس دی سی
USDC
-0.01
$1
25,692 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$2,484,798,959
حجم بازار
$27,317,184,086
support