ورود ثبت نام
سوشی سواپ
SushiSwap
-3.33
$6
180,533 تومان
معاملات روزانه
$198,475,071
حجم بازار
$827,817,177
سوشی سواپ
SushiSwap
-3.33
$6
180,533 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$198,475,071
حجم بازار
$827,817,177
support