ورود ثبت نام
سوشی سواپ
SushiSwap
-2.96
$11
299,126 تومان
معاملات روزانه
$166,940,579
حجم بازار
$1,389,001,859
سوشی سواپ
SushiSwap
-2.96
$11
299,126 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$166,940,579
حجم بازار
$1,389,001,859
support