سوشی سواپ
SushiSwap
5.05
$8
216,471 تومان
معاملات روزانه
$224,744,225
حجم بازار
$1,074,287,616
سوشی سواپ
SushiSwap
5.05
$8
216,471 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$224,744,225
حجم بازار
$1,074,287,616
support