سوشی سواپ
SushiSwap
6.66
$17
434,565 تومان
معاملات روزانه
$560,967,761
حجم بازار
$2,122,273,808
سوشی سواپ
SushiSwap
6.66
$17
434,565 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$560,967,761
حجم بازار
$2,122,273,808
support