فایل کوین
Filecoin
-0.99
$164
4,289,358 تومان
معاملات روزانه
$2,033,692,470
حجم بازار
$10,990,424,578
فایل کوین
Filecoin
-0.99
$164
4,289,358 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$2,033,692,470
حجم بازار
$10,990,424,578
support