فایل کوین
Filecoin
2.04
$51
1,302,284 تومان
معاملات روزانه
$352,401,043
حجم بازار
$4,689,943,110
فایل کوین
Filecoin
2.04
$51
1,302,284 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$352,401,043
حجم بازار
$4,689,943,110
support