ورود ثبت نام
فایل کوین
Filecoin
0.38
$64
1,741,544 تومان
معاملات روزانه
$561,141,890
حجم بازار
$7,279,836,650
فایل کوین
Filecoin
0.38
$64
1,741,544 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$561,141,890
حجم بازار
$7,279,836,650
support