ورود ثبت نام
فایل کوین
Filecoin
-2.80
$29
811,760 تومان
معاملات روزانه
$297,634,897
حجم بازار
$4,288,946,065
فایل کوین
Filecoin
-2.80
$29
811,760 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$297,634,897
حجم بازار
$4,288,946,065
support