دلار بایننس
BUSD
0.00
$1
25,542 تومان
معاملات روزانه
$4,558,908,589
حجم بازار
$12,283,834,724
دلار بایننس
BUSD
0.00
$1
25,542 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$4,558,908,589
حجم بازار
$12,283,834,724
support