بایننس کوین
Binance Coin
3.52
$585
15,270,181 تومان
معاملات روزانه
$9,021,530,718
حجم بازار
$88,751,278,197
بایننس کوین
Binance Coin
3.52
$585
15,270,181 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$9,021,530,718
حجم بازار
$88,751,278,197
support