بایننس کوین
Binance Coin
-3.79
$412
11,501,425 تومان
معاملات روزانه
$2,420,173,069
حجم بازار
$72,659,724,855
بایننس کوین
Binance Coin
-3.79
$412
11,501,425 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$2,420,173,069
حجم بازار
$72,659,724,855
support