بایننس کوین
Binance Coin
-0.68
$337
8,034,588 تومان
معاملات روزانه
$1,059,484,686
حجم بازار
$51,701,972,090
بایننس کوین
Binance Coin
-0.68
$337
8,034,588 تومان
اطلاعات کل بازار
معاملات روزانه
$1,059,484,686
حجم بازار
$51,701,972,090
support