(0.65100%+) $ 0.002509
خرید و فروش امپ امپ (دریافت می‌کنید)
خرید AMP

قیمت لحظه‌ای امپ

تغییرات مقدار درصد
یک ساعت $ 0 -0.32 %
۲۴ ساعت گذشته $ 0 +0.65 %
۳۰ روز گذشته $ +0.001 +39.79 %
۶۰ روز گذشته $ 0 0.00 %
90 روز گذشته $ +0.001 +36.75 %

اطلاعات قیمت امپ

بیشترین قیمت دلاری 0.002987
بیشترین قیمت تومانی 149
کم‌ترین قیمت دلاری 0.001983
کم‌ترین قیمت تومانی 97.6976

اطلاعات بازار امپ

رتبه بازار #312
ارزش بازار 3,733,784 $
حجم معاملات ۲۴ س (تومان) 697,514,853.1631868
ارز در دسترس 99,213,408,535

نظرات کاربران

در بحث پیرامون این ارز دیجیتال شرکت کنید!